divendres, 16 de març de 2018

L’hospital a casa, el repte del sistema integrat que ve
El contingut de l’article d’aquesta setmana l’hem anat elaborant, al llarg dels últims anys, amb el company i amic Miquel Àngel Mas (@DrMqAgMas), geriatre, doctorand en el nostre grup de recerca i actualment membre del nucli expert en cronicitat de la Gerència Territorial Metropolitana Nord de l’Institut Català de la Salut. Tractarem el tema a quatre mans, esperant generar interès i debat entre els seguidors del blog.

El nostre sistema sanitari i social viu temps de repensar-se, principalment a causa de les necessitats canviants de les persones grans que ha d’atendre. Aquest fet planteja que l’aproximació a la resolució de problemes a partir del gran hospital, com a estructura que funciona separadament de la comunitat, perdi centralitat. La lògica que ve és l’evolució cap a sistemes cada cop més integrats, adaptats als diferents territoris, amb protagonisme dels professionals d’atenció primària i atenció a la comunitat. Com deia el professor Dennis L. Kodner en el seu clàssic   Integrated care: meaning, logic, applications, and implications – a discussion papersense la integració en diferents nivells, tots els aspectes de la provisió d’atenció pateixen: els pacients perden (i van perduts), els serveis no són proveïts correctament (o van tard), la qualitat i la satisfacció dels pacients baixen, i el potencial de sostenibilitat del sistema disminueix.

Des d’aquesta perspectiva, el redisseny integrat de trajectòries d’atenció centrada en la persona en les crisis de salut (sovint presentades en forma d’aguditzacions de condicions cròniques) s’hauria de basar en dos punts clau: el primer seria planificar pensant que el centre de la provisió de serveis ha de ser la comunitat, i és des d’aquí des d’on s’han de definir estratègies adaptades per a casos de risc; el segon seria determinar que la derivació a urgències o l’ingrés hospitalari agut no tenen per què ser sempre la primera opció, ja que disposem de diverses alternatives a l’ingrés convencional validades.

Des de la perspectiva geriàtrica, la modalitat assistencial d’hospitalització a domicili, com a alternativa a l’hospitalització aguda i subaguda o postaguda, és un puntal per redefinir paradigmes nous de maneig de crisis en pacients vulnerables a l’hospitalització convencional, per fragilitat, multimorbilitat o situació avançada. Si som capaços de validar intervencions complexes integrals fora de les nostres plantes, podem obrir finestres per proveir serveis integrats al domicili particular i a la residència, tant per crisis mèdiques com per crisis discapacitants (tipus ortogeriatria o ictus) i com a font de treball col·laboratiu entre equips geriàtrics i equips de referència d’atenció primària. Només d’aquesta manera podrem oferir als pacients el valor de complementar la perspectiva longitudinal d’atenció primària, que coneix la persona al llarg de la seva història i en el seu context, amb la capacitat de resolució d’un equip multidisciplinari especialitzat en geriatria i rehabilitació geriàtrica. Aquest equip, com en qualsevol altra hospitalització, du a terme una intervenció intensiva i limitada en el temps, que finalitza habitualment amb la resolució de la crisi i la reinserció dels pacients atesos en la vida comunitària habitual.

En el nostre sistema tenim una gran oportunitat de fer de l’hospitalització a domicili una de les alternatives més sòlides a l’ingrés hospitalari per a un ventall molt gran de crisis de salut. En tots els enllaços d’aquest article el lector podrà contrastar l’efectivitat i l’eficiència, tant en estudis internacionals com en estudis que nosaltres mateixos hem desenvolupat per adaptar aquests esquemes en el context català. En aquest sentit, la consolidació del model integral d’hospitalització domiciliària com a modalitat polivalent en crisis complexes, tant per la substitució de l’ingrés a planta com per l’escurçament de l’estada hospitalària, no pot ser efectiva si no es fa pensant en tot moment en les necessitats múltiples dels pacients d’edat avançada, tant en crisis agudes com en les transicions postagudes, responent a la voluntat de ser atesos en el seu entorn, si és factible i segur, i seguint la lògica dels requeriments del sistema integrat del futur.

dilluns, 12 de març de 2018

A la recerca del raonament clínic perdut
En un post anterior, "Contra la medicina de manual", vaig analitzar la preocupació de dos metges de les urgències del Brigham and Womens' Hospital pels excessos de la medicina de manual, en el seu llibre "When doctors don't listen. How to avoid misdiagnoses and unnecessary tests". En aquesta mateixa línia, els vull parlar de Jerome Kassirer, John Wong i Richard Kopelman, tres autors que el 1991 van publicar "Learning Clinical Reasoning", una obra de referència que va establir les bases del raonament clínic, mitjançant el procés inferencial de generació d'hipòtesis diagnòstiques, el seu posterior refinament amb l'elaboració d'un diagnòstic de treball, la petició sustentada de proves complementàries, el maneig del teorema de Bayes, els models causals, la verificació diagnòstica i la presa de decisions terapèutiques. Vint anys més tard, els mateixos autors van publicar la segona edició del llibre, i en la seva presentació van dir que es van veure obligats a actualitzar-lo pel fet que, en els últims temps, la pràctica de la medicina havia sofert canvis molt profunds. Segons ells, el triatge ràpid a les urgències i la reducció de les estades hospitalàries estan forçant els metges a ser menys contemplatius, i sovint se'ls veu curtcircuitant el procés diagnòstic, o bé retallant minuts del temps dedicat a l'entrevista o a l'exploració, el que intenten compensar enviant ràpidament els pacients a la realització de proves diagnòstiques. Aquesta obsessió pel rendiment dels metges va en detriment de la reflexió sobre el que s'ha après en les observacions realitzades i l'establiment d'una relació qualificada amb el pacient. Els autors afirmen que el procés diagnòstic, tal com es coneixia, ha quedat substituït per "dóna-li un cop d'ull i demana-li un TAC".

divendres, 9 de març de 2018

La decisió compartida metge-pacient: la punta de l'iceberg
En un dels seus últims articles, Jordi Varela començava dient: "Els governs i les mútues, però també el món acadèmic, insisteixen que ha arribat el moment de l'atenció centrada en les persones, una idea que tothom aplaudeix però que molt pocs porten a la pràctica realment". El focus del debat era la decisió clínica compartida, una metodologia que fomenta les converses d'interès entre professionals i pacients per a la presa de decisions.

La punta de l'iceberg

La decisió compartida és un dels elements bàsics de l'atenció centrada en les persones, però hi ha molts altres factors que cal tenir en compte al llarg del circuit assistencial.

L'atenció centrada en les persones s'ha d'abordar amb una perspectiva estratègica que inclogui, des de l’inici, la propietat (si n'hi ha), la direcció (general i mèdica) i la col·laboració de tots els coordinadors de departament. A partir d'aquesta primera fase, la part més delicada: la comunicació, la motivació i la implicació de tots els equips de l'organització.

dimecres, 7 de març de 2018

És possible dissenyar un sistema sanitari sense base narrativa?
Una de les qüestions més complexes en el món de la salut és dissenyar estructures i processos que conjuguin la qualitat, l’efectivitat i la satisfacció de l'usuari. Per ara ningú no ha trobat el sant grial d’allò que és bo, bonic i barat en sanitat. M'agradaria que ens aturéssim un instant en l'anàlisi del fet essencial de tot sistema de salut: l'acte clínic. El punt de contacte entre pacients i professionals de la salut és la trobada clínica que donarà lloc a una relació terapèutica.El problema és que avui dia això surt molt car i de moment ningú s'atreveix a automatitzar-ho fent servir tecnologia, algoritmes o intel·ligència artificial. Quan una persona està malalta vol que la tracti una altra persona, i no un robot.dilluns, 5 de març de 2018

Recomanacions "no fer", molta feina per fer
En els darrers temps, nombroses societats científiques, agències de qualitat i revistes estan elaborant recomanacions per deixar de fer pràctiques clíniques que no estan suportades per prou evidència o que, senzillament, no aporten prou valor. La pàgina web "dianasalud.com" és un buscador de recomanacions "no fer", també conegudes per "right care", i ara mateix en té enregistrades 4.004 procedents de 25 fonts d'arreu del món. D'aquestes, les principals serien:

divendres, 2 de març de 2018

Blockchain i la criptogestió

S'acaba una edició més del Mobile World Congress. Entre les diferents tecnologies exposades aquesta setmana a la fira del mòbil, la cadena de blocs o blockchain ha aparegut de manera tangencial. Anunciada com la nova revolució del món digital —que alguns consideren tan disruptiva com internet—, la cadena de blocs és la tecnologia que permet funcionar a la popular moneda digital Bitcoin, que ha arribat a cotitzar a quotes inimaginables (va superar els 18.000 dòlars el desembre passat).