dilluns, 24 d’octubre de 2016

Pràctica clínica inapropiada: els 10 millors articles de 2015
Un equip d'experts, amb el lideratge de Daniel Morgan de la Universitat de Maryland, han publicat, per tercer any consecutiu, una revisió sistemática d'articles editats en anglès, "2016 Update on Medical Overuse. A systematic Review", que  hi figurés alguna de les següents paraules clau: health services misuse, overuse, overtreatment, overdiagnosis, inappropriate i/o unnecessary. La revisió es va cenyir a l'any 2015. Es van seleccionar 821 treballs (gairebé el doble que l'any anterior) que van ser prioritzats en funció de la qualitat de la metodologia, la magnitud de l'efecte clínic i el nombre de pacients potencialment afectats.

Abans de presentar els top 10 de la recerca en "right care", però, m'ha semblat oportú traduir la definició que els autors fan del concepte Medical Overuse (actuació mèdica exagerada), que van publicar en la primera edició (sobre treballs del 2013), ja que és la descripció més completa de les que he vist fins ara.

"Medical Overuse és la provisió de serveis clínics quan els riscos de causar efectes indesitjables excedeixen els dels seus beneficis, quan les millores que es poden aportar són inapreciables o quan es creu que els pacients rebutjarien l'actuació si estiguessin ben informats. El concepte Medical Overuse inclou tant el sobrediagnòstic com el sobretractament. El sobrediagnòstic és el fenomen que passa quan les persones són diagnosticades de malalties que mai els causarien símptomes ni els escurçarien la vida. El sobretractament pot esdevenir com a conseqüència del sobrediagnòstic, però també per actuacions terapèutiques fútils, amb escassa evidència de causar beneficis, amb indicacions forçades o per accions clarament excessives per a les expectatives d'un pacient en concret".

Aquesta iniciativa dels millors articles que van en la línia "right care" pretén establir els premis anuals de la recerca científica que aporta més valor a la pràctica clínica, i els guanyadors són:

1) Augment de les proves d'imatge i de les derivacions a l'especialista en pacients amb mal de cap de baix risc
Un estudi retrospectiu nordamericà de gairebé 10.000 pacients que van anar al consultori mèdic o a urgències amb mal de cap sense traumatisme ni signes clínics de risc va descobrir que, comparant el període 1999-2000 amb 2009-2010, les peticions de proves d'imatge s'havia doblat del 6,7% al 13,9% de la mateixa manera que ho havien fet les derivacions a l'especialista, que van passar del 6,9% al 13,2%.
Mafi JN, Edwards ST, Pedersen NP, Davis RB, McCarthy EP, Landon BE. Trends in the ambulatory management of headache: analysis of NAMCS and NHAMCS data 1999-2010. J Gen Intern Med. 2015;30(5):548-555.

2) Els pacients hospitalitzats innecessàriament per síncopes de baix risc poden patir efectes indesitjables
Una anàlisi sobre 72 pacients hospitalitzats per estudiar un síncope de baix risc en un hospital nordamericà va observar que aquests malalts van rebre una mitjana de 10,8 proves diagnòstiques (TAC, RNM, ecocardiograma, etc.) i, com a conseqüència, un 13% d'ells van patir efectes adversos, i en dos de cada tres s'hi van descobrir incidentalomes sense rellevància per a l'estudi del síncope. Finalment, només en un 7% dels casos, les proves van resultar beneficioses per al procés clínic estudiat.
Canzoniero JV, Afshar E, Hedian H, Koch C, Morgan DJ. Unnecessary hospitalization and related harm for patients with low-risk syncope. JAMA Intern Med. 2015;175(6):1065-1.

3) Fer-se colonoscòpies preventives en períodes més reduïts als recomanats augmenta les troballes de pòlips
Un estudi retrospectiu dut a terme a 25 hospitals de Veterans Affairs va demostrar que, en els pacients que s'havien fet colonoscòpies preventives en períodes de temps inferiors als recomanats, s'hi havien triplicat les troballes de pòlips hiperplàsics (odds ratio 3,1).
Johnson MR, Grubber J, Grambow SC, et al. Physician non-adherence to colonoscopy interval guidelines in the veterans affairs healthcare system. Gastroenterology. 2015;149(4):938-951.

4) Pacients anticoagulats de manera innecessària
En una cohort de 10.000 pacients de menys de 60 anys amb fibril·lació auricular però sense lesions estructurals cardíaques, es va descobrir que entre el 23% i el 27% dels pacients estaven anticoagulats de manera innecessària i perillosa, ja que en aquestes persones els riscos d'hemorràgia excedeixen els dels potencials beneficis. 
Hsu JC, Chan PS, Tang F, Maddox TM, Marcus GM. Oral anticoagulant prescription in patients with atrial fibrillation and a low risk of thromboembolism: insights from the NCDR PINNACLE registry. JAMA Intern Med. 2015;175(6):1062-1065.

5) Tractaments de testosterona injustificats en homes grans
En un estudi amb més de 100.000 homes de més de 60 anys que rebien tractament de testosterona a Veterans Affairs, es va observar que només hi havia justificació clínica per al tractament en un 5,4% dels casos, però, no només un 94,6% dels homes estudiats estaven exposats innecessàriament als problemes indesitjables dels tractaments amb testosterona, sinó que es va descobrir que un 13,4% d'ells tenien contraindicacions relatives i un 1,4% contraindicacions absolutes.
Jasuja GK, Bhasin S, Reisman JI, Berlowitz DR, Rose AJ. Ascertainment of testosterone prescribing practices in the VA. Med Care. 2015;53(9):746-752.

6) Després d'una sobredosi d'opioides s'observen tractaments continuats amb la mateixa droga 
Malgrat que se sap que després d'una sobredosi d'opioides és millor aturar-ne el consum, en un estudi retrospectiu als EUA, s'ha vist que el 91% dels pacients que havien patit sobredosi continuaven amb tractaments amb aquests fàrmacs, augmentant el risc de repetir la crisi.
Larochelle MR, Liebschutz JM, Zhang F, Ross-Degnan D, Wharam JF. Opioid prescribing after nonfatal overdose and association with repeated overdose: a cohort study. Ann Intern Med. 2016;164(1):1-9.

7) Els controls intensius de glucèmia en diabètics grans poden ser contraproduents
En un estudi nordamericà s'ha demostrat que les persones grans diabètiques sotmeses a controls intensius de glucèmia, o d'hemoglobina A1c, poden patir problemes, com per exemple més probabilitat d'hipoglucèmies.
Lipska KJ, Ross JS, Miao Y, Shah ND, Lee SJ, Steinman MA. Potential overtreatment of diabetes mellitus in older adults with tight glycemic control. JAMA Intern Med. 2015;175(3):356-3.

8) Els relaxants musculars i els tractaments que combinen opioides amb paracetamol no han demostrat millores a les persones amb mal d'esquena
En una assaig clínic controlat amb 323 pacients amb mal d'esquena que van anar a urgències, es va veure que en un grup tractat amb cyclobenzaprine (relaxant muscular) i en un altre grup amb el combinat oxycodone-acetaminophen (opioide + paracetamol) no hi havia millores ni en la funcionalitat ni en el dolor, en relació a l'efecte del naproxè. 
Friedman BW, Dym AA, Davitt M, et al. Naproxen with cyclobenzaprine, oxycodone/acetaminophen, or placebo for treating acute low back pain: a randomized clinical trial. JAMA. 2015; 314(15):1572-1580.

9) HI ha sobrediagnòstic d'infeccions de clostridium difficile degut al test molecular
En una cohort construïda a partir de 1.416 pacients hospitalitzats amb dos anys de seguiment, s'ha mostrat que la cerca de clostridium difficile amb "ultrasensitive polymerasa chain reaction" (PCR) dobla la incidència en comparació a si la prova es fa només amb la detecció simple de la toxina. Amb la PCR, moltes persones que només estan colonitzades pel bacteri, però sense infecció clínica, poden ser exposades a tractaments antibiòtics sense cap benefici per a la seva salut.
Polage CR, Solnick JV, Cohen SH. Toxin immunoassays and clostridium difficile infection—reply. JAMA Intern Med. 2016;176(3):414-415.

10) La supervisió clínica periòdica dels nòduls del tiroides és innecessària
Un estudi prospectiu de gairebé mil persones amb nòduls benignes de tiroides ha observat que, almenys en un període de 5 anys, no varien ni de mida ni de malignitat i que, per tant, el seguiment clínic no és necessari.
Durante C, Costante G, Lucisano G, et al. The natural history of benign thyroid nodules. JAMA. 2015;313(9):926-935.

Si els interessa consultar els dos posts anteriors dels millors treballs de recerca en Medical Overuse de l'any 2015 (treballs 2014) i de l'any 2014 (treballs 2013), els hi facilito els dos links:Jordi Varela
Editor

divendres, 21 d’octubre de 2016

Capacitat, entorn i diversitat: capgirant la visió del envellimentSegons com es miri, es podria pensar que els professionals sanitaris construïm la nostra fortuna sobre la desgracia aliena. Tradicionalment, de fet, ens ocupem de risc, de malalties i del seu impacte negatiu, més o menys catastròfic. I, davant d’una població que envelleix, ens concentrem sobre la multimorbiditat, la cronicitat, les síndromes geriàtriques, la discapacitat i el final de vida.

El recent informe de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), titulat “World Report on Aging and Health” (Setembre 2015), aposta per un canvi d’enfocament. L’informe, que es posiciona com una referència de les polítiques sanitaries sobre envelliment, és llarg i complex, i aborda moltes dimensions del envelliment, des de la prevenció a les manifestacions i conseqüències, fins a la necessitat de cures de llarga estada (no en el mer sentit de recurs, si no de necessitat continuada en el temps, de qualsevol manera es proveeixin). Convé llegir-lo (disponible també en castellà).

Un dels aspectes sobre els quals reflexionar, és que l’informe, centrant-se al principi sobre envelliment saludable (definit com el “desenvolupament i manteniment de  capacitat funcional que permet el benestar, en edat avançada”), capgira la nostra visió de salut i envelliment, i adopta un paradigma senzill, que es fonamenta sobre tres elements:
  1. Funcionalitat
  2. Capacitat intrínseca
  3. Entorn

dilluns, 17 d’octubre de 2016

Estan prou formats els metges per als reptes actuals?
La Dra. Margaret McCartney en el seu llibre "The Patient Paradox" diu que la consulta del metge de família ja no és el que era. Abans la gent anava al metge perquè es trobava malament, i ara cada cop més hi van perquè tenen por d'estar malalts i, degut a això, el diagnòstic precoç i els factors de risc estan ocupant molt de temps de les activitats clíniques. Els metges, empesos per la idea del quan abans millor, promouen cribatges i demanen proves, però molt pocs entenen què és el sobrediagnòstic o què significa el valor predictiu positiu d'un prova.

A l'altre extrem de la casuística, "The Commonwealt Fund" ha publicat una enquesta, duta a terme a 10 països, sobre el maneig dels pacients amb necessitats complexes. Al gràfic es veu com la majoria dels països estudiats, excepte Holanda i Nova Zelanda, estan patint de debò en la coordinació de la provisió de serveis. Fixin-se com, a la majoria del territoris, dos terços, o més, dels metges de família no reben cap notificació quan un pacient seu va a urgències ni quan li donen l'alta de l'hospital. Aquest és un indicador que mostra, de manera molt gràfica, que els sistemes avaluats estan molt lluny de la desitjada integració de serveis.

divendres, 14 d’octubre de 2016

Provocant una epidèmia necessàriaVolia estrenar-me en aquest blog amb una reflexió que em va portar, ara ja fa uns anys, a reenfocar la meva activitat de comunicació corporativa i màrqueting cap al sector sanitari, un sector apassionant en el qual hi ha una gran vocació de tots els seus actors per a donar el millor servei als seus “clients”. No obstant paradoxalment, i aquesta és la raó d’aquest article, tot i la ferma vocació que va portar en el seu dia als nostres professionals a exercir la professió, sembla que avui, no només els pacients senten que no s’estan acomplint les seves expectatives, sinó que els mateixos professionals es troben més sols que mai en la lluita per oferir una millor assistència als seus pacients. Un estudi de 800 pacients hospitalitzats a EUA el 2011 mostrava que més d’un 80% d'ells considerava l’empatia com un factor bàsic per a l’èxit del tractament, però només un 53% pensava que el seu centre de referència l’estava proveint.

dilluns, 10 d’octubre de 2016

Som tots malalts mentals? a propòsit d'Allen Frances

Allen Frances, psiquiatre professor emèrit de la Universitat de Duke (EUA), va dirigir el grup de treball que va elaborar el DSM-4 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Segueixo l'activitat de l'autor, sempre crítica, i sempre documentada, a twitter (@AllenFrancesMD) i, desconeixedor de l'entrellat de la psiquiatria, una pregunta em va començar a donar voltes pel cap. Com podia ser que algú que havia liderat la quarta edició del DSM, fos ara la veu més punyent contra els excesos de la psiquiatria moderna? Si volia saber la resposta no tenia cap altre remei, havia de llegir el seu darrer llibre "Saving Normal. An insider's revolt against out-of-control psiquiatric diagnosis, DSM-5, big pharma and the medicalization of ordinary life" ("¿Somos todos enfermos mentales? Manifiesto contra los abusos de la psiquiatría" en l'edició en castellà).

divendres, 7 d’octubre de 2016

L'orientació al pacient: un servei de salut com a “servei”

Fa uns anys, quan encara treballava per a Kaiser Permanente, em van convidar a fer una xerrada sobre conceptes d'atenció primària en una acadèmia d'educació per a adults a les rodalies de Berlin. Pensava presentar un marc de referència teòric d'avaluació, basat en evidència, compost per deu dimensions, similars, però no idèntiques, als deu building blocks de Bodenheimer ja presentats aquí en aquest bloc. Vaig arribar la tarda anterior i vaig veure els participants amb un cert aire de frustració en estar saturats de tanta teoria. Els models i conceptes de la xerrada poc tenien a veure amb l'experiència en el consultori mèdic alemany o amb la relació metge-pacient a la vida real. A Alemanya, si vas al metge, et toca agafar-te mig dia lliure. Esperar fins a 40 minuts, tot i tenir cita prèvia, per disposar de 5 preciosos minuts amb el doctor. Típicament, ni el doctor ni els seus empleats, et donaran cap explicació, ni demanaran disculpes per la demora. No hi ha història clínica electrònica a tot arreu i on n'hi ha, el metge comença a llegir-la en el moment de rebre el pacient. Aquí té la recepta. Que tingui bon dia. Adéu. Així és el sistema alemany, tal com el coneixem des de petits.

dimecres, 5 d’octubre de 2016

Allò que és vell no és enemic del que és nou: estàndards de qualitat per a les institucions sanitàries


Aquest titular provocador pretén entrar en el debat aparegut a JAMA aquest any sobre quins son els resultats de qualitat que ha d’establir i publicar una institució. ¿Objectius comuns entre institucions, d’un o de diferents països per determinades malalties seleccionades per agencies internacionals? ¿o objectius específics de cada institució establerts segons les seves prioritats i les preferències dels seus professionals?

Professionals de Kaiser Permente (KP) i del Departament de Veterans Affairs Center (VA)[i], proveïdors sanitaris dels EUA, i de l’Agencia de Acreditació Joint Comission (JC)[ii], discrepen. Els autors de KP/VA reconeixen que la mesura i la publicació de resultats de determinades malalties prioritzades han contribuït, sens dubte, a la millora de la qualitat, però creuen que, sense deixar de posar el focus en el rendiment de comptes, cal establir fórmules innovadores de mesura de resultats.

Els experts defensen indicadores més ad hoc, adaptats a les circumstàncies que realment són un problema per a la institució i que arriben a altres problemes de salut no mesurats fins avui. Proposen que les institucions que hagin assolit un nivell òptim en les mesures estàndard, innoven en tres temes fonamentalment: a) noves maneres de mesurar en àrees clíniques, com per exemple utilitzar medicions continuades versus dicotòmiques en hipertensió arterial, b) desenvolupament de mesures en àrees clíniques no monitoritzades fins avui i c) provar nous mètodes de medició del compliment (per exemple nous incentius). Aquestes estratègies mes clíniques assolirien una major implicació dels professionals en treballar per metes que ells mateixos han prioritzat i no altres agents.

dilluns, 3 d’octubre de 2016

És possible crear oceans blaus a la sanitat? Jornada 21 d'octubre
Diversos autors han tractat de teoritzar sobre com és que algunes innovacions tenen èxit i altres no a l’enrevessat món dels mercats. “The Innovator’s Prescription” de Clayton Christensen o “The four steps to the Epiphany” de Steve Blank, en serien dos exemples. Però en aquesta Jornada, la Secció de Gestió Clínica ha volgut centrar l’atenció a l’estratègia de l’oceà blau, basada en l’exitós llibre de W. Chan Kim i Renée Mauborgne (més de tres milions d’exemplars venuts en 10 anys).  

Admetem que l’estratègia de l’oceà blau, tal com la presenten els autors, no és plenament aplicable als mercats planificats, però això no treu que hi ha elements del seu procés analític i creatiu que ens poden ser de molta utilitat, no en va hi ha innovacions que, com la cirurgia sense ingrés, es van estendre com una taca d’oli, mentre que d’altres, com la integració de serveis per a la cronicitat, no acaben de trobar la fòrmula de l’escalabilitat.

divendres, 30 de setembre de 2016

Excel·lència atenent la diversitat
Quan parlem d'excel·lència a l'atenció sanitària podem estar fent-ho des de l'assistència que cada professional ofereix als seus pacients fins a la perspectiva de les organitzacions territorials on treballen. L'activitat professional sanitària és extremadament complexa i ser competent és realment una tasca titànica. Si tenim en compte que a més ho hem de ser al llarg de tota una vida professional amb un coneixement cada vegada més mutant i on la lluita per generar evidència i gestionar amb eficiència va en la direcció d'una societat més informada, diversa i exigent, fa, fins i tot, vertigen.

A la trobada d'un metge amb un pacient es produeix un xoc de trajectòries, de constructes, o sigui, la suma d'experiències del nostre passat individual i col·lectiu que ens fan ser qui som i com som tant als metges com als pacients. L'enorme asimetria que pot haver d'experiències, coneixements i expectatives d'aquests dos actors, fa que l'encaix sembli, a priori, improbable. Requereix de determinades competències perquè la trobada vagi embastant-se per construir un entorn de confiança on tots dos conflueixin.

dilluns, 26 de setembre de 2016

Revisió històrica (Capítol 4)L'acte assistencial mai abans havia estat objecte d'estudi fins que Avedis Donabedian va establir les bases per avaluar la qualitat assistencial. Anys més tard, l'Institut de Medicina nordamericà va plantejar una estratègia per protocol·litzar al màxim els processos clínics més freqüents. A la dècada dels vuitanta, National Institutes of Health van començar a finançar programes de consens entre clínics per dictaminar sobre l'adequació de certes innovacions, com l'ús de la laparoscòpia, o sobre indicacions no suficient investigades, com la cesària electiva.

El 1992, un grup d'epidemiòlegs de la Universitat McMaster a Canadà, encapçalats per Gordon Guyatt, van plantejar una nova metodologia per aconseguir que els descobriments de l'epidemiologia clínica arribessin al consultori. Posteriorment, el 1995, David Sackett va desenvolupar les bases del que va ser batejat com a medicina basada en l'evidència.

El nou mil·lenni es va estrenar amb sorpresa, l'Institut de Medicina nordamericà acabava de publicar l'informe “To err is human” que posava al descobert les mancances de la pràctica clínica als Estats Units. A partir d'aquell moment, donada la gravetat de les dades, tots els governs del món van haver de posar en marxa programes, com el check list quirúrgic, per garantir la seguretat dels pacients.

I vostès es preguntaran: Quina serà l'aportació del segona dècada i d'aquest segle a la gestió clínica? No ho dubtin, el valor de la pràctica clínica és el nostre nou repte. 

Si desitgen formar-se millor per afrontar els nous reptes assistencials, el seu curs és “Gestió Clínica: bases, avenços i reptes", un curs online d'autor que sorgeix del pensament del blog “Avenços en Gestió Clínica”.